Vergunningen

BADGI – bouwvergunningen

Voordat een verbouwing of renovatie kan starten, hoort u in het bezit te zijn van de juiste vergunningen. Dit kan per regio nog wel eens verschillen. BADGI is ervaren en bekend met het proces rondom het aanvragen van vergunningen voor een verbouwing of renovatie. We geven u graag advies en nemen het aanvragen desgewenst van u over.  Zodat er zo snel mogelijk met de verbouwing of renovatie gestart kan worden.

Bouwkundige tekeningen

BADGI – zet uw projecten op papier

De juiste bouwkundige tekeningen voor het juiste project dat doet BADGI.  De ervaren bouwkundigen van BADGI leggen graag een goede basis voordat er met de bouw wordt begonnen. Door middel van gedetailleerde bouwtechnische tekeningen kunt u erop vertrouwen dat uw project vakkundig en professioneel  wordt uitgevoerd. Of het nu gaat om bouwkundig tekenwerk voor een verbouwing, nieuwbouw, renovatie of een inventarisatie van de huidige situatie: BADGI levert maatwerk. Bouwkundige knelpunten worden vroegtijdig door ons gesignaleerd en geanalyseerd.

Uw wensen worden op papier gezet en vertaald in een uitgewerkte bouwkundige tekening.Tekenwerk

Energielabel

Definitief energielabel woningen

Het definitief energielabel is per 1 januari 2015 verplicht bij de verkoop of verhuur en oplevering van woningen. Het label verschilt van het energielabel dat al sinds 2008 verplicht is.

Wat is het energielabel?

Het energielabel laat de energieprestatie van een wenergielabel-41oning zien en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse loopt van A (weinig besparingsmogelijkheden) naar G (nog veel besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Dit is afgesproken in het Energieakkoord. Met het voorlopige energielabel kunnen marktpartijen aan woningeigenaren uitleggen hoe ze een huis energiezuiniger kunnen maken.

Hoe zit het met het voorlopig en definitief energielabel?

Woningeigenaren zonder energielabel krijgen begin 2015 hun voorlopige energielabel thuisgestuurd. Het voorlopig energielabel heeft geen formele status. Het is een indicatie van de gegevens gebaseerd op openbare gegevens over de woning, bijvoorbeeld uit het Kadaster.

Vanaf 1 januari 2015 is het bij verkoop, verhuur of oplevering verplicht om van het voorlopige energielabel zelf een definitief energielabel te maken. De woningeigenaar kan vanaf 1 januari via energielabelvoorwoningen.nl van de Rijksoverheid een definitief energielabel regelen.

Wat als er geen energielabel is?

Per 1 januari 2015 ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toe op de naleving van de energielabelplicht. Dit betekent dat de ILT gaat controleren of het energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. De verkoper riskeert anders een boete die kan oplopen tot maximaal € 405.

Hoe zet ik mijn voorlopige energielabel om in een definitief energielabel?

Een definitief energielabel kunt u via ons laten opmaken. Daarna is het definitieve energielabel te vinden in EP-online.

Waar vind ik mijn definitief, rechtsgeldige energielabel?

Het definitieve energielabel vindt u in EP-online. Alleen de registratie in EP-online is rechtsgeldig, een print screen hiervan mag ook. Let op!

Wat gebeurt er met het energieprestatiecertificaat, het huidige energielabel?

Het energieprestatiecertificaat gaat vanaf 1 januari 2015 over in de Energie-Index. De Energie-Index is een getal voor de energieprestatie. De Energie-Index is een vrijwillig instrument. Hiermee is een exactere bepaling van de energieprestatie van een woning te berekenen. Bij een Energie-Index ontvangt de woningeigenaar automatisch een definitief energielabel.

Verder worden aan de Energie-Index financiële instrumenten gekoppeld, zoals het woningwaarderingsstelsel. Professionele woningeigenaren, vooral de huursector, gebruiken de Energie-Index. Ze kunnen hiermee de investeringen van hun huizenvoorraad waarderen en bepalen. Het energieprestatiecertificaat en het huidige energielabel (uitgereikt tot 1 januari 2015) blijven 10 jaar na opnamedatum geldig.

Welke gebouwen hoeven geen energielabel?

Het energielabel is verplicht voor alle gebouwen, met uitzondering van:

 • gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (zoals schuren en garages);
 • beschermde monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening);
  Een gebouw dat onderdeel is van een beschermd dorps- of stadsgezicht is niet automatisch een monument. Het is aan de gemeente of provincie of een gebouw een monument is in het kader van de Monumentenwet. Bij twijfel kan de gemeente of provincie daar uitsluitsel over geven.
 • gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën);
 • gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden (zoals fabriekshallen);
 • gebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt, (tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen of directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen);
 • voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik (zoals recreatiewoningen);
 • woonboten;
 • panden die officieel vanuit de onteigeningswet aangekocht/verkocht worden en bestempeld zijn als panden die gesloopt gaan worden
 • de verhuur van een of meer kamers binnen een woning. Voor studentenwoningen met een eigen ingang en adres is wel een energielabel vereist.

Meer informatie?  Neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Bouwbegeleiding

BADGI – minder zorgen en meer zekerheid

Wij begeleiden uw verbouwing slagvaardig én zorgvuldig dankzij onze kennis, ervaring en ons netwerk. Voor u betekent dit minder zorgen en meer zekerheid.

BADGI – verbouwing door een ‘kwaliteitsbewust’ team

Wij begeleiden uw verbouwing vanaf de ontwerpfase tot en met de opleverfase. Daarvoor werken we samen met andere vakmensen die net als ons streven naar kwaliteit. Afhankelijk van uw verbouwing of renovatie kiezen we de juiste vakmensen.